מוצרים
סינון

סינון תעשייתי

המדיה של נועם אורים לסינון תעשייתי מסייעת לשיפור יעילות תהליכים, חיסכון במשאבים והגנה על סביבתו, שבכך מעלים את איכות החיים.
המדיה לסינון מיועדת להציע פתרונות למגוון סביבות וטמפרטורות תפעוליות: לחות גבוהה, חול, מלח, אבק, חלקיקים וחיידקים, בפנים ובחוץ כאחד.
היישומים הנפוצים ביותר: מנועי צריכת אוויר, מערכות בקרת זיהום, אזורי צביעה ומערכות אוורור. המדיה מספקת יותר ביצועים, חיים ארוכים יותר וחיסכון בחלל ובכסף.
מדיות הסינון הראשונות פותחו במשותף ונבדקו בקו בהתאם למפרט הלקוח.

G2 עד G4
(EN 779:2002)

F1, כיבוי עצמי
(מבחן דליקות
DIN 3438-3)