מוצרים

חומרים מרוכבים

בדי נשם
נועם אורים מייצרת ומספקת בד נשם לתעשיית המוצרים המרוכבים. היריעה מאזנת את הואקום בזמן הזרקת השרפים דרך הבד לייצור מוצר הומוגני ואיכותי (הבד משמש לתהליך הייצור בלבד ואינו חלק מהמוצר הסופי). המוצרים המיוצרים בתהליך ייצור חומרים מרוכבים נמצאים בשימוש בענף התעופה/החלל העולמי, ביישומי אנרגיית רוח, בתעשיית הרכב ובתעשיות מרוכבות כלליות.

החברה מציעה בדים קלים וכבדים, בהתאם למשתמש הקצה (לדוגמה, בדים עבים מתאימים לרמות שרף גבוהות).

מוצרים עיקריים

  • NU-BB-350 FR
  • NU-BB-150 FR
  • NU-BB-350
  • NU-BB-150