סינון

סינון

נועם אורים פיתחה מגוון רחב של אמצעי סינון המיועדים לפלחי שוק שונים בהתאם לתקנים הספציפיים של כל תעשייה.